Tyrstugan

Uthyrningspolicy

Tyrstugan är föreningens samlingsplats och ska vara tillgänglig för att underlätta föreningens verksamhet. I mån av tillgänglighet kan stugan nyttjas av föreningens medlemmar. Aktiviteterna får inte stå i strid med föreningens stadgar, policy och verksamhetsidé. Bokande medlem är i dessa fall fullt ansvarig för städning, skador etc.

För att minimera slitage, städning och extra ideellt arbete hyrs Tyrstugan inte ut till icke-medlemmar. Uthyrning till företag eller andra organisationer beslutas från fall till fall av Styrelsen.

BokningKontaktuppgifter